Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

9468 6572 500
Reposted frommrrru mrrru viadefinicjamilosci definicjamilosci
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viadefinicjamilosci definicjamilosci
9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutline outline
9631 9e17
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutline outline
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaoutline outline
9713 fda8
Reposted from27days 27days viaoutline outline
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzeblyski przeblyski
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viaoutline outline
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaoutline outline
5520 f346 500
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0335 3ad9
Reposted fromtwice twice viadefinicjamilosci definicjamilosci
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viarawwwr rawwwr
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viarawwwr rawwwr
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoutline outline
Niestety mam tendencję do radzenia sobie z problemami w taki sposób, że w ogóle sobie z nimi nie radzę (...).
— Gabrielle Zevin "Zapomniałam, że Cię kocham"
Reposted frommadeliine madeliine viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl