Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viarawwwr rawwwr
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viarawwwr rawwwr
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 26 2017

0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4456 f179
9059 0a1f

These Canadian police service members meditate at the beginning of their shift

Reposted frommyry myry viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viadefinicjamilosci definicjamilosci

March 23 2017

3451 1036 500
Reposted fromerial erial viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Ten pocałunek był znakiem. To była ulga i byliśmy tak tym upici, że przylgnęliśmy do siebie, tak jakbyśmy czekali na ten pocałunek przez całe życie.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viachleb-i-wino chleb-i-wino
9606 7b22
Reposted fromidiod idiod viachleb-i-wino chleb-i-wino
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud,na drogowskaz,na pomocną dłoń. Wierzymy w świat,którego nie ma,w ludzi,których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni,miesiące,lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że  zmienimy się,ale od "jutra".Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć.Dzisiaj. Musisz uwierzyć,że dasz radę.Dzisiaj. Musisz zacząć iść.Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić.Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaprzeblyski przeblyski
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaprzeblyski przeblyski
8741 c071
Reposted fromerial erial viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamyou myou
5600 e5ec
Reposted fromoll oll viadefinicjamilosci definicjamilosci
9706 a253
Reposted fromGIFer GIFer viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl